• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
Polish Danish English French German Greek Italian Russian Spanish

OZZPiP i NIPiP zawarły porozumienie o współpracy

CMYK iStock 000008112869MediumW środę (21 stycznia) zostało podpisane porozumienie w sprawie ustalenia zasad współpracy pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych a Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych. Przedmiotem porozumienia jest stworzenie warunków umożliwiających efektywną poprawę sytuacji zawodowej pielęgniarek i położnych w Polsce.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem, jego strony są zgodne co do tego, że w Polsce doszło do pogorszenia się warunków wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej. Chodzi o zwiększanie nakładanych obowiązków, w tym także nie związanych z kwalifikacjami i kompetencjami zawodowymi.

Strony uznają ponadto, że nastąpił realny spadek wynagrodzeń pielęgniarek i położnych i nie ma żadnych przesłanek pozwalających wnioskować, aby rząd RP oraz Parlament zamierzały zrealizować obiecywane zmiany w ustawodawstwie. W związku z tym strony, na mocy podpisanego porozumienia, będą efektywnie starać się o poprawienie sytuacji pielęgniarek i położnych w Polsce.

OZZPiP oraz NIPiP zobowiązały się co wspólnego udziału w spotkaniach z przedstawicielami organów władzy państwowy oraz administracji państwowej i samorządowej, a także innych podmiotów.

Sygnatariusze porozumienia zobowiązali się do wspierania się w działaniach, które indywidualnie zastrzeżone są do kompetencji własnych, wynikających z ustawy o związkach zawodowych oraz ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych. Będą prowadzić również kampanię informacyjną na temat oceny zabezpieczenia społeczeństwa w zakresie świadczeń realizowanych przez pielęgniarki i położne, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji zawodowej pielęgniarek i położnych.

Strony porozumienia postanowiły także wspierać się w poszczególnych województwach pomiędzy strukturami regionalnymi OZZPiP a izbami pielęgniarek i położnych oraz podejmować działania konieczne do reprezentacji i obrony godności zawodowej pielęgniarki i położnej.

źródło: www.rynekzdrowia.pl
OZZiP 2000 - 2005


ozzip 2000 - 2005

 

OZZiP 2006 - 2012

 

ozzip 2006 - 2012

 

KONTAKT

OZZPiP-logoBIURO ZARZĄDU KRAJOWEGO OZZPIP
ul. Podwale 11 lok. 311, 00 - 252 Warszawa
tel. 022 504-42-67 /  022 504-42-69
Księgowość tel. 022 504-42-71
fax. 022 504-42-54

gatta