• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
Polish Danish English French German Greek Italian Russian Spanish

Pielęgniarki jednoczą się i podpisują porozumienie. Szykują się do strajku?

czepki strajkPielęgniarki z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych podpisały porozumienie. Czego dotyczy?

21 stycznia 2015 roku zostało podpisane porozumienie w sprawie  ustalenia zasad współpracy pomiędzy Ogólnokrajowym Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych a Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych.

Przedmiotem porozumienia jest stworzenie warunków umożliwiających efektywną poprawę sytuacji zawodowej pielęgniarek i położnych w Polsce.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych jest największą organizacją związkową wśród zawodów medycznych w Polsce. Jest także największym związkiem zawodowym skupionym w 400-tysięcznej centrali Forum Związków Zawodowych. Związek został założony w 1995 r. i w tej chwili liczy ok. 80 000 członków. Działa w ponad 600 szpitalach, przychodniach i innych instytucjach opieki zdrowotnej na terenie całego kraju. Struktura administracyjna naszego związku to 16 Regionów, obejmujących swoim zasięgiem województwa.

Statutowymi zadaniami Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych są: 

  • ochrona interesów materialnych, socjalnych i zdrowotnych pracowników,
  • zabezpieczanie praw pracowniczych, wynagrodzeń, warunków socjalnych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • przeciwdziałanie i zwalczanie mobbingu i dyskryminacji wszystkich pracowników.

OZZPiP opiniuje projekty ustaw oraz inne akty prawne w zakresie ochrony zdrowia oraz środowiska pielęgniarskiego i położniczego. Zajmuje stanowiska w sprawach stanu zdrowia społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji systemu ochrony zdrowia. Jego członkowie aktywnie uczestniczą w dedykowanych tematyce ochrony zdrowia posiedzeniach Sejmu i Senatu, a także w licznych konferencjach naukowych czy szkoleniach.

Zdaniem pielęgniarek  w Polsce doszło do pogorszenia się warunków wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej. Ich zdaniem sukcesywnie zwiększane są obowiązki nakładane na pielęgniarki i położne, w tym także takie, które nie są związane z ich kwalifikacjami i kompetencjami zawodowymi. Jednocześnie nastąpił realny spadek wynagrodzeń pielęgniarek i położnych.  A do tego „Nie ma również żadnych przesłanek pozwalających wnioskować, że Rząd i Parlament zamierzają zrealizować obiecane zmiany w ustawodawstwie”.

Strony porozumienia zobowiązują się do:

  • wspólnego udziału w spotkaniach z przedstawicielami organów władzy państwowej oraz administracji państwowej i samorządowej, a także innych podmiotów,
  • wspierania się w działaniach, które indywidualnie są zastrzeżone co do kompetencji własnej danej strony i wynikają z ustawy o związkach zawodowych oraz z ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych,
  • prowadzenia kampanii informacyjnej na temat oceny zabezpieczenia społeczeństwa w świadczenia realizowane przez pielęgniarki i położne.

Każda ze stron przyjmuje też własny harmonogram działań, jakie będzie podejmować w związku z podpisaniem porozumienia.

źródło: www.medexpress.pl
OZZiP 2000 - 2005


ozzip 2000 - 2005

 

OZZiP 2006 - 2012

 

ozzip 2006 - 2012

 

KONTAKT

OZZPiP-logoBIURO ZARZĄDU KRAJOWEGO OZZPIP
ul. Podwale 11 lok. 311, 00 - 252 Warszawa
tel. 022 504-42-67 /  022 504-42-69
Księgowość tel. 022 504-42-71
fax. 022 504-42-54

gatta